Informacje kontaktowe


Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazne Zakopane

ul. Chałubińskiego 38

34-500 Zakopane

REGON: 527642963

+48 601 87 87 87

Wesprzyj nas w działaniu!


Prosimy o pomoc w kampanii i Wasz głos w wyborach 7 kwietnia.

Zasady dokonywania wpłat:
Odbiorca przelewu: Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazne Zakopane, ul. Tytusa Chałubińskiego 38, 34-500 Zakopane
Nr konta: 05 1020 3466 0000 9502 0200 7623

Prosimy w Tytule przelewu podać:

Darowizna na rzecz KWW Przyjazne Zakopne, Imię i Nazwisko, adres,
wojewódzwo, syn / córka imię

przykładowy tytuł przelewu:

Darowizna na rzecz KWW Przyjazne Zakopne, Jan Kowalski, ul. Szpitalna 1, 34-500 Zakopane, woj. Małopolskie, syn Stanisława

UWAGA!!!
Komitetowi wyborczemu organizacji oraz komitetowi wyborczemu wyborców mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli polskich, mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 132 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego). Wpłat na rzecz komitetu wyborczego organizacji oraz komitetu wyborczego wyborców nie mogą dokonywać obywatele innych państw, jak również obywatele polscy stale zamieszkujący poza granicami Polski.
Wpłaty należy dokonowyać z kont prywatnych.

Rejestry


Zgodnie z art. 140 § 2 Kodeksu wyborczego komitet wyborczy umieszcza na swojej stronie internetowej rejestry:

  1. zaciągniętych kredytów

  2. wpłat o wartości przekraczającej kwotę 4242,00 zł., ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania wpłacającego.

data wpisu

data wpłaty

imię

nazwisko

miejscowość

kwota wpłaty

łączna kwota wpłat

8.03.2024

6.03.2024

Stanisław

Karp

Zakopane

5000 zł

5000 zł

11.03.2024

11.03.2024

Łukasz Mariusz

Filipowicz

Zakopane

5000 zł

5000 zł

13.03.2024

13.03.2024

Bartłomiej

Bryjak

Zakopane

5000 zł

5000 zł

Rejestr kredytów – Brak wpisów w rejestrze kredytów

DOŁĄCZ DO NAS

Chcesz się zangażować w samorząd? Masz pytania lub chcesz do nas dołączyć?
Kontakt z nami

Dane Kontaktowe

Telefon: +48 601 87 87 87

Email: przyjaznezakopane@gmail.com